Velkommen!


Ny søknad
Dersom du er folkeregistrert i Modum kommune er det viktig at du logger deg inn før du søker om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse). Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. (Dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn.)
Dersom du ikke kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. dersom du ikke har norsk fødselsnummer, ev. dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Modum kommune), så kan du søke uten å være innlogget (velg Barnehage eller SFO i menyen over).

Innlogging med ID-porten
Trykk på lenken over her og følg instruksene. Informasjon om ID-porten. Når du er pålogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden, og eventuelle saker vedrørende eksisterende plasseringer.

Endre søknad eller slette søknad
For å endre en søknad må du være pålogget.

Endre eksisterende plass/Si opp plass
For å søke om endring av eksisterende plass eller si opp plassen må du logge inn med ID-porten.

Bytte SFO/barnehage
Ved overflytting til annen SFO/barnehage, må eksistrende plass sies opp, og det må søkes om plass ved den nye enheten.